Contact Us


Call us at +86-133-1629-8562
WhatsApp at +86-138-2221-8543
WeChat ID: Silkroadtrips
Email us at info@silkroutetrips.com, info@silkroadtrips.com


Guangzhou Office

Add: Suite 705, Huangsha Avenue 52, Liwan District, Guangzhou, China 510000

Tel: +86-133-1629-8562
      +86-138-2221-8543

Urumqi Office
Add: Suite 3719, Baoneng City Building No.2, Xuanwuhu Road 666, Urumqi, Xinjiang, China 830000
Tel: +86-133-1629-8562

Dunhuang Office
Add: Suite 2043, E. Ring Road 6, Dunhuang, Gansu, China 736200
Tel: +86-133-1629-8562